תיכון מוסינזון
אודות מקצועות לימוד משלחות גלריות/סרטים למידה ברשת English
ביה'ס התיכון מערכת שעות ושינויים מעורבות ומצוינות חברתית רישום לתיכון למידה בחרום
הפנימיה מידע לתלמיד ולהורה עידכונים והישגים קישורים צור קשר
 
 
מגמת אגרואקלוגיה
 
 
 
 
נושאי הלימוד:
 

חקלאות: הצמח ותפקידו, גידול צמחים והשימוש בהם, קרקע ומצעי גידול, מים והשקיה.

חקלאות עירונית: גידול צמחים על קירות, גגות, הידרו ואקווה-פוניקה, השפעות החקלאות על כדור הארץ ועל האנושות,השפעת המזון שאנו צורכים על חיינו.

אקולוגיה: עולם הטבע, יחסי האדם עם הסביבה, שימוש מושכל באנרגיות ומשאבים.

פרמקלצ׳ר: שיטת תכנון למערכות מקיימות תוך כדי שימוש במשאבים קיימים.
 
 
אופן הלימוד:
 

הלימודים במגמה משלבים למידה עיונית המועשרת בהצגות, סרטים, ניסויים וחקר. לומדים גם בצורה חווייתית במשק בית הספר.

בנוסף, בסיורים נחשפים למחקרים ושיטות גידול חדשניים.

במגמה אנו רואים חשיבות בקיום קשרים עם הקהילה המקומית ומרבים לעבוד בשיתוף פעולה עם מגמות אחרות, גני ילדים, בתי ספר בעיר ומחוצה לה.
 
 
תכנית לימודים: 3 שנים
 

בסיום יוד מגישים תלקיט עבודות המסכם את השנה.

בסיום י"א נבחנים בבגרות בנושא חקלאות ואקולוגיה

בסיום י"ב נבחנים בנושא אקולוגיה, קיימות וגידול מזון בעיר.