תיכון מוסינזון
אודות מקצועות לימוד משלחות גלריות/סרטים למידה ברשת English
ביה'ס התיכון מערכת שעות ושינויים מעורבות ומצוינות חברתית רישום לתיכון למידה בחרום
הפנימיה מידע לתלמיד ולהורה עידכונים והישגים קישורים צור קשר
Moodle

תוכלו להתחבר לקבוצות הלימוד שלכם דרך תוכנת ה"מוודל" Moodle.

https://moodle.mashov.info/mosinzon/

הכניסה עם משתמש וססמה כמו במשו"ב.

ניתן להכנס גם ע"י התחברות למשוב, ובתפריט הימני למצוא את הכפתור

 

לקריאה נוספת על המערכת