תיכון מוסינזון
אודות מקצועות לימוד משלחות גלריות/סרטים למידה ברשת English
ביה'ס התיכון מערכת שעות ושינויים מעורבות ומצוינות חברתית רישום לתיכון למידה בחרום
הפנימיה מידע לתלמיד ולהורה עידכונים והישגים קישורים צור קשר
אתרים לשעת חירום
      
אתר הגיבוי לשעת חירום
 

להלן קישורים לאתרים שהוכנו לצורך לימוד מרחוק בכלל ובזמן חירום בפרט.

בבקשה היכנסו לאתרים על פי הנחיית המורים בתחומי הדעת השונים ובצעו את הפעילויות והמטלות על פי הנחיותיהם.

 

http://www.mosinzon.org.il/images/Uploaded/logo_1.jpg

פורומים ומרחבי למידה בית ספריים

 

http://www.mosinzon.org.il/images/Uploaded/2minhal.jpg

אתר למידה בחירום של המינהל  לחינוך התישבותי

 

http://www.mosinzon.org.il/images/Uploaded/3edu_ohach.jpg

פורטל התוכן החינוכי

 

http://www.mosinzon.org.il/images/Uploaded/4matach.jpg

המרכז לטכנולוגיה חינוכית

 

http://www.mosinzon.org.il/images/Uploaded/5_23tv.jpg

הטלויזיה החינוכית - למידה מרחוק