תיכון מוסינזון
אודות מקצועות לימוד משלחות גלריות/סרטים למידה ברשת English
ביה'ס התיכון מערכת שעות ושינויים מעורבות ומצוינות חברתית רישום לתיכון למידה בחרום
הפנימיה מידע לתלמיד ולהורה עידכונים והישגים קישורים צור קשר
לוח צילצולים
08:00-08:45

שיעור 1

08:50-09:35

שיעור 2

09:45-10:30 שיעור 3
10:30-10:50 הפסקה גדולה
10:50-11:35 שיעור 4
11:40-12:25 שיעור 5
12:30-13:15 שיעור 6

13:15-13:45

הפסקת צהרים
13:45-14:30 שיעור 7
14:35-15:20 שיעור 8
15:25-16:10 שיעור 9
16:15-17:00 שיעור 10
17:00-17:45 שיעור 11