תיכון מוסינזון
אודות מקצועות לימוד משלחות גלריות/סרטים למידה ברשת English
ביה'ס התיכון מערכת שעות ושינויים מעורבות ומצוינות חברתית רישום לתיכון למידה בחרום
הפנימיה מידע לתלמיד ולהורה עידכונים והישגים קישורים צור קשר
סדר יום

6:30 – השכמה

 

07:00 -07:50 - ארוחת בוקר

 

תחילת הלימודים- 08:00

 

ארוחת צהריים- 13:15

 

16:00 - מפגש בקבוצות

 

16:30- הכנת שעורי בית /תגבור לימודי

 

18:00 – ארוחת ערב

 

המשך תגבור לימודי - 18:30

 

20:00 – חוגים

 

22:00 – התארגנות כיבוי אורות