תיכון מוסינזון
אודות מקצועות לימוד משלחות גלריות/סרטים למידה ברשת English
ביה'ס התיכון מערכת שעות ושינויים מעורבות ומצוינות חברתית רישום לתיכון למידה בחרום
הפנימיה מידע לתלמיד ולהורה עידכונים והישגים קישורים צור קשר
המסע לפולין תשע"ו

תלמידים והורים יקרים

בעמוד זה מצורף מידע בנוגע למשלחת בית הספר לפולין

דבר ההנהלה

הרציונל החינוכי

מכתב להורים

כללי התנהגות

ציוד אישי לנוסעים

דבר הצוות

תוכנית המסע

מצגת עם מושגים בסיסיים בנושא השואה

 PPT PDF