תיכון מוסינזון
אודות מקצועות לימוד משלחות גלריות/סרטים למידה ברשת English
ביה'ס התיכון מערכת שעות ושינויים מעורבות ומצוינות חברתית רישום לתיכון למידה בחרום
הפנימיה מידע לתלמיד ולהורה עידכונים והישגים קישורים צור קשר
פרס קליטה מיטבית משרד החינוך
ביום חמישי האחרון התקיים טקס חלוקת פרסים לבתי ספר המצטיינים בקליטת מורים חדשים.
בשש השנים האחרונות, נקלטו בכפר הנוער מוסינזון 80 מורים חדשים.
הם ממלאים מגוון רחב של תפקידים בבית הספר.
בית הספר קיבל את הפרס משום שדאג למערך מקיף ותומך המאפשר למורים החדשים להצליח בתפקידם
ולהשתלב במהירות.
אנו גאים מאוד בפרס ורואים בו הכרה בעשייה הענפה המתקיימת בכפר .
רצ"ב תמונות מן האירוע, צילום תעודה וצילום פוסטר המרכז את עיקרי התכנית.