תיכון מוסינזון
אודות מקצועות לימוד משלחות גלריות/סרטים למידה ברשת English
ביה'ס התיכון מערכת שעות ושינויים מעורבות ומצוינות חברתית רישום לתיכון למידה בחרום
הפנימיה מידע לתלמיד ולהורה עידכונים והישגים קישורים צור קשר
חקלאות מדייקת
כחלק מהמאמץ לפיתוח המגמה לאגרואקולוגיה עירונית , הקמנו קבוצת פיילוט של חקלאות מדייקת  עם תלמידים מכיתות יא-8+9 .
במסגרת פעילות זאת קיימנו היום  (10.2.17 ) פעילות בה הופעלו שני רחפנים עם מצלמות :רגילה ואינפרא אדום קרוב, לצורך בנית מפה דיאגנוסטית של שדה התותים הנמצא מול מוסינזון . בפעילות הטיסו התלמידים את הרחפנים וצילמו את שדה התות לצורך יצירת תצלום אוויר של השדה שיאפשר לנו לקבוע את מידת היצרנות בשדה התות.
מידע זה יציע לחקלאי דרכים לשפר את יבול התותים , עד רמת השיח הבודד בערוגה, וכן לאפשר לתלמידים לעשות עבודות חקר בנושאים שונים. מצרף מצגת הסבר על חקלאות מדייקת שהעברנו לתלמידים ותמונות מהפעילות .

תודה מיוחדת לאהוד רם, מדריך חקלאות מדייקת ארצי על כל הסיוע והתמיכה.